GeniusLawTU - TU GET Program Course
คอร์สติว TU-GET 


     คอร์ส TU-GET นี้เหมาะสำหรับ

     1) น้อง ๆ ม.4 - 6 เตรียมสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์

         - รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (ภาคอินเตอร์ LLB)

     2) น้องๆ ม.4 - 6 เตรียมสอบเข้าทุกคณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการคะแนน TU-GET

     3) ผู้ที่สนใจสอบ TU-GET ทุกระดับ (ตรี , โท , เอก)

         ** น้อง ๆ ม.4, 5 แนะนำสอบ TU-GET ไว้เลยนะคะเก็บคะแนนไว้ได้ 2 ปีค่ะ
 


TU-GET คืออะไร

     สำหรับการสอบ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) คือการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ซึ่งการสอบเข้าคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในระบบใหม่ TCAS รอบ Portfolio 1/1 ,1/2 และรอบที่ 3 LLB จะต้องมีคะแนน TU-GET 500 คะแนนขึ้นไปในการคัดเลือก พี่ๆจึงจัดเตรียมคอร์ส TU-GET นี้ขึ้นมาเพื่อปูพื้นฐานในการสอบ TU-GET ให้กับน้องๆพร้อมสำหรับการสอบและทำคะแนนได้ 500 คะแนนตามที่คณะกำหนดเพื่อเป็นคุณสมบัติในการสมัครสอบ

รายละเอียดคอร์ส

     -สรุปพื้นฐานทางไวยกรณ์ให้กับน้องๆพร้อมสำหรับการสอบ (Basic Gramma)
         1. Sentence Completion (การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
         2. Error Identification (การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

     -สรุปความรู้ทางด้านศัพท์ให้กับน้อง ๆ พร้อมนำไปใช้สำหรับการสอบ (Basic Vocabulary)
         1. ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้
         2. ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

     -สรุปพื้นฐานการอ่านเพื่อความเข้าใจ พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบให้ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว ( Basic Reading Comprehension)
         1. เพิ่มทักษะการอ่านของน้องๆในทุกด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference, conclusion เป็นต้น

สถานที่เรียน

     อาคาร L ชั้น M สถานี BTS ราชเทวี ทางออกที่ 1 / เรียน Online ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่เรียน

     -รอบเรียนสด : รอบต่อไปรอประกาศวันเรียนสดอีกครั้งนะคะ

     -รอบที่เรียนวีดีโอ TU-GET Online 12 ชั่วโมง: สามารถสมัครเรียนและเริ่มเรียน Online ได้เลยทันทีนะคะ (สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ จนกว่าจะผ่าน 500 คะแนนขึ้นไป)

จำนวนที่รับสมัคร

     รับจำนวน 20 คนเท่านั้น (จองก่อนได้สิทธิเรียนก่อนนะคะ)

ค่าเรียน

     โปรโมชั่นจาก 5,000 บาท สมัครช่วงนี้เหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นนะคะ

สิ่งที่น้องจะได้รับ

     1.หนังสือรวมข้อสอบ TU-GET 1 เล่ม
     2.ชีทประกอบการเรียน
     3.ชั่วโมงเรียน12 ชั่วโมงครบทุก Part พร้อมสำหรับการสอบ
     4.สามารถเรียนวีดีโอซ้ำกี่รอบก็ได้จนกว่าจะสอบผ่าน 500 คะแนน ไม่จำกัดจำนวน
     5.รับรองผลคะแนน TU-GET 500 คะแนนขึ้นไปสามารถเรียนซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนตามเป้าหมาย

วิธีการสมัครเรียน

     โทรสมัครที่พี่ส้มโอโดยตรงที่หมายเลข 089-1668677 และส่งข้อมูลส่วนตัวให้พี่ส้มโอ ทาง Line ID : geniuslawtu
     1. ชื่อ นามสกุล
     2. ชื่อเล่น
     3. โรงเรียน, ชั้นที่เรียน และสายที่เรียน
     4. เบอร์มือถือ
     5. อีเมลล์
     6. ที่อยู่
     7. Line และ Facebook
     8. กลุ่มที่เลือก TU-GET เรียนสด หรือ TU-GET Online

วิธีการชำระเงิน

     - โอนเข้าบัญชี
     - ชื่อบัญชี น.ส. พรประภา จันทรุกขา
     - ธนาคารไทยพาณิชย์ (scb)
     - สาขา เซนทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
     - เลขบัญชี 206-253772-8 จำนวน 2,500 บาท

ลิงค์สมัครสอบ TU-GET
http://litu.tu.ac.th/2016/th/tu-get-th 

สถานที่สอบ : ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (ตึก SC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

*** สำหรับบุคคลทั่วไป ***

     • ค่าสมัครสอบ 500 บาท
     • สมัครสอบ online ที่ : http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx
     • พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินและนำไปชำระเงินที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา
     • ตรวจสอบเลขประจำตัวสอบ สถานที่ วัน-เวลาสอบ ทางเว็บไซต์ ก่อนสอบ 1 สัปดาห์
     • (สถาบันภาษา ไม่ส่งบัตรประจำตัวสอบให้ใช้บัตรประชาชนเข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในห้องสอบ) นำดินสอ 2B,ปากกา,ยางลบ
     • ตรวจสอบคะแนนได้ทางเว็บไซต์ หลังจากวันสอบ 1 สัปดาห์ (สถาบันภาษาจะส่งคะแนนอย่างเป็นทางการให้ผู้สมัครสอบ ภายหลังการสอบ 2 สัปดาห์)