GeniusLawTU - TU GET Program Course
คอร์ส ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 2563


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

     น้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากทุกมหาวิทยาลัย (ยิ่งเป็นมหาวิทยาลัยอื่นเหมาะสำหรับคอร์สนี้มาก ๆ ค่ะ เพราะแนวทางการเขียนตอบข้อสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีลักษณะเฉพาะ เป็นข้อสอบบรรยาย เน้นทฤษฎี ไม่เหมือนการสอบเนติบัณฑิตไทย) มีเวลาในการเตรียมตัวสอบจำกัด ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดี ไม่มีแนวในการอ่านหนังสือหรือทำข้อสอบ ต้องการความสะดวกในการเตรียมตัวสอบที่ตรงจุดไม่ต้องเสียเวลาหาเนื้อหามาอ่านเอง และอยากสอบผ่านในรอบนี้

รายละเอียดคอร์ส

     1. ข้อสอบ : ข้อสอบจริงสอบเข้าปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 16 ปี ให้น้อง ๆ ได้ฝึกเขียนตอบ
     2.สรุปเนื้อหาวิชากฎหมายครบทุกวิชาที่สอบ : สรุปเนื้อหาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , กฎหมายอาญา ,กฎหมายมหาชน ,กฎหมายระหว่างประเทศ ตามหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต้องอ่านเยอะ (ชุดเดียวกับที่พี่ติวเตอร์อ่านสอบ)
     3. เรียนสด / Online โค้งสุดท้ายก่อนสอบ 10 ชั่วโมง
     4. แพทเทิร์นข้อสอบ : สรุปแพทเทิร์นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยในรูปแบบแพทเทิร์นที่พี่ๆใช้จดจำไปใช้ในการตอบข้อสอบ สอบเข้าปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้น้องๆสามารถนำแพทเทิร์นไปใช้เป็นโครงในการเขียนตอบข้อสอบได้เลย
     5. ธงคำตอบ: ข้อสอบจริงอย่างละเอียดย้อนหลัง 16 ปี (ที่เดียวในประเทศ!!!!)
     6. เรียน Online / สด โค้งสุดท้ายก่อนสอบ 10 ชั่วโมงครบทั้ง 4 วิชา
     7. แนะนำ : ช่วยแนะนำ และเจาะเน้นเรื่องที่ออกข้อสอบ ตอบคำถามกฎหมาย ดูแลไปจนถึงสอบสัมภาษณ์

การเรียนการสอน

     น้อง ๆ เริ่มเตรียมพร้อมเพื่อการสอบทันทีหลังแจ้งการโอน จะได้รับชีทสรุป หลักกฎหมายทั้ง 4 วิชา ให้ได้อ่านเตรียมตัวสอบล่วงหน้า จากนั้นจะมีการสรุปโค้งสุดท้ายก่อนสอบ 10 ชั่วโมง เรียน Online / สด และฝึกทำข้อสอบจริงย้อนหลัง 16 ปี พร้อมแพทเทิร์นธงคำตอบอย่างละเอียด ที่นี่ที่เดียวในประเทศ

สถานที่เรียน

     อาคาร L Building ชั้น M สถานี BTS ราชเทวี (ทางออกที่ 1) (อยู่ติดกับโรงแรมเอเชีย)

วันที่เรียนสด:

💢จะประกาศวันเรียนสดอีกครั้งนะคะ⚖️💢

     ☄ เวลา 10.00 - 12.00 น. วิชาหลักกฎหมายอาญา
     ☄ เวลา 13.00 - 15.00 น. วิชาหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
     ☄ เวลา 15.00 - 17.00 น. วิชาหลักกฎหมายมหาชน
     ☄ เวลา 17.00 - 19.00 น. วิชาหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
     ☄ เวลา 19.00 - 21.00 น. ฝึกเขียนตอบข้อสอบ สรุปเทคนิคที่ใช้เขียนตอบข้อสอบ

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

     1. หนังสือสรุปครบทุกวิชาที่สอบ (ชุดเดียวกับที่ติวเตอร์อ่านสอบ) มีเนื้อหาดังนี้
          - หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          - หลักกฎหมายอาญา
          - หลักกฎหมายมหาชน
          - หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
     2. ข้อสอบเก่าปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 16ปี
     3. ธงคำตอบข้อสอบเก่าปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ย้อนหลัง 16 ปี
     4. แพทเทิร์นคำตอบสามารถท่องไปสอบได้เลยจากข้อสอบจริงย้อนหลัง 16 ปี

ค่าเรียน

     เรียนสด 3,800 บาท

     เรียน online 3,500 บาท

วิธีการสมัครเรียน

     สมัครทาง Line@ ID : @geniuslawtu (มี @ ด้วยนะคะ) สอบถามรายละเอียด โทร 089-1668677 (True)

วิธีการสมัครเรียน

          1. ชื่อ นามสกุล
          2. ชื่อเล่น
          3. จบการศึกษาจาก
          4. เบอร์มือถือ
          5. อีเมลล์
          6. ที่อยู่
          7. Line และ Facebook
          8. กลุ่มที่เลือก ติวสอบเข้าปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิธีการชำระเงิน

     - โอนเข้าบัญชี
     - ชื่อบัญชี น.ส. พรประภา จันทรุกขา
     - ธนาคารกสิกรไทย
     - สาขา บางยี่ขัน
     - เลขบัญชี 047-2-19068-9
          * เรียนสด 3,800 บาท
          * เรียน online 3,500 บาท

     หมายเหตุ: หากสมัครแล้วทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

ผลงานของเรา GLTU12

ผลงานของเราน้อง ๆ สอบติดปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

1. นางสาวอรุณี วสันตยานันท์ น้องโบว์ สาขากฎหมายเอกชน
2. นางสาวนันท์ทฉัตร มาสมาน น้องออนซ์ สาขากฎหมายธุรกิจ
3. นางสาวดาริกา ลายคำ น้องส้ม สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
4. นางสาวกวินทรา เข็มกลัด น้องเตย สาขาภาษีอากร
5. นายณัฐกิตติ์ ซุ้นสุวรรณ น้องบุ๊ค สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. นางสาวอชิรญาณ์ หอมระรื่น น้องดรีม สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. นายอธิพงศ์ บุญชื่น น้องไอซ์ สาขากฎหมายเอกชน
8. นายฐิตินันท์ ศรีไชยกิจ น้องแทน สาขากฎหมายธุรกิจ
9. นายชนะรัตน์ ธนกุลรังสฤษดิ์ น้องอาร์ต สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

ผลงานของเราน้องๆสอบติดปริญญาโทคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

1. นางสาวอภิสรา โกฏิกุล น้องนิวส์ สาขากฎหมายอาญา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)
2. นางสาวนันท์ทฉัตร มาสมาน น้องออนซ์ สาขากฎหมายอาญา (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)