GeniusLawTU - Graduate Program Course
คอร์ส ติวสอบเข้านิติศาสตร์ภาคบัณฑิต 2562 (ติวยาวถึงวันสอบ)

รายละเอียดคอร์ส

     วิชาเรียงความ : สรุปวิชาเรียงความ พร้อมเทคนิคในการเขียนแบบนักกฎหมาย ฝึกตีความหัวข้อและลงมือเขียนเรียงความจริงพร้อมใช้เคล็ดลับในการเขียนเรียงความซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนเรียงความแบบนักกฎหมายมืออาชีพโดยเฉพาะ เมื่อเรียนจบคอร์สสามารถเขียนเรียงความได้อย่างนักกฎหมายและตรงใจคณะกรรมการ

     วิชาย่อความ : สรุปวิชาย่อความ พร้อมเทคนิคการย่อความแบบนักกฎหมาย มีแบบฟอร์มของย่อความ และเคล็ดลับในการจับประเด็นบทความ ก่อนที่จะนำมาเรียบเรียงเป็นย่อความเป็นภาษาของเราเอง เมื่อเรียนจบคอร์สจะ ทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนย่อความได้ทุกบทความอย่างนักกฎหมายและตรงใจคณะกรรมการ

     วิชากฎหมาย : สรุปวิชาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครบทุกวิชาที่ใช้สำหรับการสอบ
         - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
         - กฎหมายอาญา
         - กฎหมายมหาชน (กฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายปกครอง)
         - กฎหมายพิเศษ ( กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายล้มละลาย, กฎหมายระหว่างประเทศ, กฎหมายในชีวิตประจำวัน ฯลฯ)

     เมื่อเรียนจบคอร์สผู้เรียนจะมีความรู้กฎหมายเบื้องต้น สามารถให้เหตุผลอย่างนักกฎหมายได้ และเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนคณะนิติศาสตร์ในระดับปริญญาตรีต่อไปค่ะ

วิธีการเรียน

     @@ เรียนผ่านระบบออนไลน์ ตะลุยโจทย์โค้งสุดท้าย 32 ชั่วโมง @@
          - สามารถเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้ เรียนเวลาไหนก็ได้
          - เรียนผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ได้เลยทันทีที่สมัครเรียน
          - สงสัยตรงไหนสามารถถาม ติวเตอร์พี่ส้มโอได้โดยตรง
          - ส่งงานให้พี่ส้มโอตรวจทางอีเมลล์ geniuslawtuclub@gmail.com (พี่ส้มโอจะคอมเมนต์งานอย่างละเอียดด้วยตนเอง)

สิ่งที่จะได้รับ

     - หนังสือคู่มือเตรียมสอบภาคบัณฑิตคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 เล่ม
     - การเรียนผ่านระบบออนไลน์ทบทวนไปจนถึงวันสอบ (เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้เข้าระบบเวลาใดก็ได้ 32 ชั่วโมง)
     - ส่งงานเรียงความย่อความให้ติวเตอร์พี่ส้มโอตรวจทางอีเมลล์ และได้รับการคอมเมนต์งานอย่างละเอียด

ค่าสมัครเรียน

     2,990 บาท

วิธีการสมัครเรียน

     โทรสมัครที่พี่ส้มโอโดยตรงที่หมายเลข 089-1668677 (True), 085-3532799 (Dtac) และส่งข้อมูลส่วนตัวให้พี่ส้มโอทางอีเมลล์ geniuslawtuclub@gmail.com หรือ Line ID : geniuslawtu หรือ Line@ ID : @geniuslawtu (มี @ ด้วยนะคะ)

     1. ชื่อ นามสกุล
     2. ชื่อเล่น
     3. จบการศึกษาจาก
     4. เบอร์มือถือ
     5. อีเมลล์
     6. ที่อยู่
     7. Line และ Facebook
     8. กลุ่มที่เลือก ติวนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต

วิธีการชำระเงิน

     - โอนเข้าบัญชี
     - ชื่อบัญชี น.ส. พรประภา จันทรุกขา
     - ธนาคารกสิกรไทย
     - สาขา บางยี่ขัน
     - เลขบัญชี 047-2-19068-9 จำนวน 2,990 บาทGLTU12 ภาคบัณฑิต

ผลงานของเราน้อง ๆ สอบติดนิติศาสตร์ภาคบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2561


1.นายคมทวน คมวุฒิการ น้องแบงค์
2.นายเมธัส สุขเกษม น้องเชย์
3.นายณัฐศรัณย์ บำรุงศรี น้องเอิร์ธ
4.นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพร น้องกิ๊ฟ
5.นางสาวชยานันท์ พรรคพล น้องมิน
6.นางสาวชานัณญา สุวรรณมาโจ น้องมุก
7.นางสาวณัฏฐพัชร์ หัสดิพันธ์ น้องนัท
8.นางสาวธนมณ สดแสงจันทร์ น้องชนม์
9.นายธนาตย์ สังข์ศิรินทร์ น้องตั๋ง
10.นายธนยศ อินทรเวศน์วิไล พี่ธนยศ
11.นายพยากรณ์ ภะวัง น้องนัต
12.นางสาวธัญชนก ยาพิกุล น้องบาร์
13.นางสาวจุไรลักษณ์ โขวัฒนชัย น้องปอจิงโก๊ะ
14.นางสาวอารยา อัญชลีสหกร น้องมิ้ว
15.นายเฉลิมชัย วุ่นชุม น้องอ้น
16.นางสาวกนกวรรณ สุพิทิพย์ น้องอายส์
17.นางสาวณัฐทยา มีถม น้องเตย
18.นางสาวชรัลรัตน์ นิธิภาคย์วรโชติ น้องเมย์
19.นายณัฐพงศ์ มณีจันทร์ น้องแชมป์
20.นางสาวสุพรรษา ศาสตรานนท์ น้องแตงโม
21.นายวิศรุต บุญรักษา น้องแบงก์
22.นางสาววรรณนภา วิเศษ น้องแอมป์
23.นายอุทัย อินทโชติ น้องไทด์
24.นายโอฬาร สว่างศรี พี่โอ
25.นายวุฒิชัย จำปาหวาย พี่วุฒิ
26.นางสาวกมลรัตน์ ภาษีผล พี่กอย
27.นายศัตยา พานทอง น้องวิน
28.นางสาวจิราภรณ์ รัตนรังษิวัฒน์ น้องออม
29.นายวิทวัส ประดิษฐ์ น้องไทน์
30.นางสาวเชาวณี อ้นลำพูน น้องม่าน

ผลงานของเราน้อง ๆ สอบติดภาคบัณฑิตนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561


1.นายวิศรุต บุญรักษา น้องแบงก์ (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2.นายณัฐศรัณย์ บำรุงศรี น้องเอิร์ธ (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3.นางสาวพรทิพย์ เห็นประเสริฐ น้องวาว (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
4.นายวิทวัส ประดิษฐ์ น้องไทน์ (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5.นางสาวเชาวณี อันลำพูน น้องม่าน (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
6.นางสาวนริศรา พันธุ์ธาดาพร น้องกิ๊ฟ (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
7.น.ส.ณัฐทยา มีถม น้องเตย (ภาคบัณฑิต นิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)ประกาศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 รอบที่สอง

รายละเอียด http://www.law.tu.ac.th/wp-content/uploads/2018/04/ภาคบัณฑิต-2561-รอบที่-2.pdf

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 – วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ลิงค์ สมัคร http://www.law.tu.ac.th/register?c=10407

(*ไม่ใช้ผลคะแนน TU-GET นะคะ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและผังที่นั่งสอบ : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

วันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ : วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก :
          - การสอบข้อเขียน
     
          - การสอบสัมภาษณ์
     
          *ทั้งนี้ การสอบข้อเขียนจะเริ่มเวลา 09.00 น. และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ต่อหลังจากสอบข้อเขียนเสร็จ


วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561นิติศาสตร์ภาคบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด http://www.apply.law.chula.ac.th/images/attach_2/2018/10_announcement_2018.pdf

เปิดรับสมัครออนไลน์ : 8 ม.ค. - 19 เม.ย. 61 ลิงค์สมัคร http://www.apply.law.chula.ac.th/index.php?lang=th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและผังที่นั่งสอบ : วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

วันสอบข้อเขียน : วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม เวลา 09.00 – 14.00 น.

วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก :
          - การสอบข้อเขียน คะแนนสอบ 100 คะแนน
             วิชาเรียงความ
             วิชาย่อความ
             วิชาการให้เหตุผลทางกฎหมาย


วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน : วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

วันสอบสัมภาษณ์ : วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษา : วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561