GeniusLawTU - Exclusive เรียงความ - ย่อความ Course
คอร์ส Exclusive เรียงความ-ย่อความ

      การันตี!!!

     ☄ ดูแลคอร์สนี้โดยติวเตอร์หัวกะทิขั้นเทพ!! เกียรตินิยมอันดับ 1 ทั้งในและต่างประเทศ ที่นี่ที่เดียว!!!!!!!!!!

ดำเนินการสอนโดย

ติวเตอร์ : พี่ส้มโอ GENIUSLAWTU


การศึกษา
     
     • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
     • เกียรติบัตรผลการเรียนดีเด่นของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     • ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     • เนติบัณฑิตไทย
     • ประกาศนียบัตรว่าความ

สถานที่เรียน

     เรียนสด อาคาร L ชั้น M สถานี BTS ราชเทวีทางออกที่ 1 และ เรียน Online

     วันที่เรียนสด : คอร์สเรียนสด

     ☄ วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.
     ☄ วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00-17.00 น.
     ☄ วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น.
     ☄ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น.
     ☄ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 09.00 น.

คอร์สOnline : เรียน online ตลอด 24 ชม.
     
     ☄ ชั่วโมงเรียน 30 ชั่วโมง
     ☄ วีดีโอจากห้องสด HD
     ☄ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้จนถึงวันสอบ
     ☄ เรียนจากมือถือ , com , tablet ได้ทุกช่องทาง
     ☄ งานเขียนส่งตรวจทาง line หรือ email

สิ่งที่น้องๆจะได้รับ

     1. สรุป เรียงความ-ย่อความ
     2. ข้อสอบจริงเรียงความ-ย่อความ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     3. ตัวอย่างงานเขียนเรียงความ-ย่อความ ของพี่ๆที่สอบติด
     4. ฝึกเขียนเรียงความจากข้อสอบจริงและหัวข้อที่พี่ๆเก็งให้ จำนวน 15 หัวข้อ ส่งงานทางอีเมลล์
     5. ฝึกเขียนย่อความจากข้อสอบจริงและหัวข้อที่พี่ๆเก็งให้ จำนวน 10 บทความ ส่งงานทางอีเมลล์
     6. คัดข่าวเกี่ยวกับกฎหมายและการเมืองไทยที่สำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้สอบให้น้องๆได้อ่านเพื่อเตรียมข้อมูลไว้ใช้ในการเขียนเรียงความ-ย่อความในห้องสอบต่อไป

จำนวนที่รับ

     รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน (เหลือเพียง 4 คนสุดท้าย)

ค่าเรียน

     จำนวน 2,500 บาท (พิเศษจาก 4,000 บาท!! ก่อนปรับราคา)

รายละเอียดคอร์ส

     สำหรับคอร์สนี้น้องๆจะได้รับการดูแลในการเขียนเรียงความย่อความจากพี่ส้มโอโดยตรง

     1. เรียงความ :
        ☄ น้องๆจะได้ฝึกเขียนเรียงความจากข้อสอบจริง พร้อมทั้งฝึกกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เวลาสอบน้องๆสามารถตีความหัวข้อเรียงความที่กรรมการให้มาได้ตรงประเด็นและลงมือเขียนได้ทุกหัวข้ออย่างรวดเร็วทันเวลา ด้วยแพทเทิร์นการเขียนที่ไม่เหมือนใครสอนโดยนักกฎหมายโดยตรง นำไปปรับใช้ในการเขียนข้อสอบได้ทุกหัวข้อ (ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน พี่จะสอนจนกว่าจะเขียนเป็นและถูกใจคณะกรรมการ)

     2. ย่อความ :
        ☄ น้องๆจะได้ฝึกย่อความจากข้อสอบจริง เป็นบทความที่เคยนำมาออกข้อสอบและคาดว่าสามารถนำมาออกข้อสอบได้ น้องๆจะได้ฝึกเขียนย่อความเริ่มตั้งแต่การอ่านจับใจความสำคัญ ไปจนถึงการหาใจความสำคัญ การวางรูปแบบของย่อความก่อนการเขียน รวมไปถึงการเขียนงานให้กระชับด้วยภาษาของตัวเองแต่ยังคงใจความสำคัญไว้ครบถ้วน รวดเร็วและทันเวลา (ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนพี่จะสอนจนกว่าจะเขียนเป็นและถูกใจคณะกรรมการ )

วิธีการสมัครเรียน

     โทรสมัครที่พี่ส้มโอโดยตรงที่หมายเลข 089-1668677 (True), 085-3532799 (Dtac) และส่งข้อมูลส่วนตัวให้พี่ส้มโอทางอีเมลล์ geniuslawtuclub@gmail.com หรือ Line@ ID : @geniuslawtu (มี @ ด้วยนะคะ)
          1. ชื่อ นามสกุล
          2. ชื่อเล่น
          3. โรงเรียน, ชั้นที่เรียน และสายที่เรียน
          4. เบอร์มือถือ และ เบอร์บ้าน
          5. อีเมลล์
          6. ที่อยู่
          7. Line และ Facebook
          8. กลุ่มที่เลือก คอร์ส Exclusive เรียงความ-ย่อความ

วิธีการชำระเงิน
     - โอนเข้าบัญชี
     - ชื่อบัญชี น.ส. พรประภา จันทรุกขา
     - ธนาคารกสิกรไทย
     - สาขา บางยี่ขัน
     - เลขบัญชี 047-2-19068-9 จำนวน 2,500 บาท
     - หลังจากโอน ให้แจ้งพี่ส้มโอที่ 089-1668677 หรือ Line@ ID : @geniuslawtu (มี @ ด้วย) นะคะ

     หมายเหตุ: หากสมัครแล้วทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี